Bildsystem/Rumsgestaltning

Stort, smått, bakbelyst… Hur bilden visas är lika viktigt som vad den visar.

Vi tar inga chanser här. Självklart tar vi hand om bildsystem och ser till att trycket hamnar i en ram som lyfter känsla och budskap. Med ett utbud av bildsystem och ramprover guidar vi kunderna och deras kunder rätt. Här finns en bredd och lösningar på de problem och behov som kunderna har. Från det lilla formatet till jättevepan på 140×40 meter – allt som krävs för att budskapet ska nå fram.
Digitaliserat tryck kan också skapa häftiga inomhusmiljöer. Överallt finns plats för budskapsbärande element: på golv, mattor, väggar och möbler. Kanske vill kunden förstora gruppbilden från senaste kickoffen och skapa en jättetapet i konferensrummet eller bakom receptionsdisken. Eller finns det en bild som lyfter hela inomhusmiljön och inspirerar anställda och besökare? Vi är kundernas stöd, problemlösare och leverantörer när det gäller rumsgestaltning. Allt handlar om att skapa rätt känsla i lokalerna för anställda och besökare.