Från ax till limpa: livsmedelsbranschens dagliga bröd

Vi arbetar idag två av de största aktörerna inom svenska livsmedelsbranschen. För dem är vi ett bollplank och en helhetsleverantör som följer med från start till mål. Att minsta detalj som trycks och monteras blir rätt i både tanke och handling är lika avgörande för oss som för dem.

Bill Håkansson, säljare, berättar om samarbetet med livsmedelsbranschen: Några av kunder är stora aktörer inom livsmedelsbranschen, kedjor med butiker över hela landet. De har valt att lägga hela sin process hos oss, från tryck till montage. De litar på vår personal och maskinpark, vet att vi alltid är på tårna. Vi har ett nätverk av montörer från Malmö till Lycksele men tar ansvaret för uppdraget hela vägen. Det är ofta omfattande uppdrag med många enheter där den inre kommunikationen i butiken måste hänga ihop. Då gäller det att vara snabb och duktig – varje gång.
Och vad säger kunden? När jag tänker på TB Screen, tänker jag på flexibilitet och högt kundfokus. TB ser och förstår kundens behov, löser eventuella problem snabbt och enkelt. Under samarbetet har de byggt upp ett stort förtroende hos oss. Thomas Widlund, ICA-handlare Hammarby Sjöstad